Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości położonej w Kłodawie ul. Tęczowej.

lubuskie, Gorzów wlkp.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
-, Gorzów wlkp., lubuskie
Numer ogłoszenia
33871831
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp
Ulica
Walczaka 25
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W GORZOWIE WLKP. PAWEŁ ŻURAWSKI

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski (66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25) ogłasza, że w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227
- w dniu 31 stycznia 2019r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Kłodawie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00088561/4. Nieruchomość stanowią działki gruntu numer 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5 i 786/6 o łącznej powierzchni 0,3100 ha (3100 m2) - oznaczenie użytku symbolem "RIIIb". Przedmiotowe działki gruntu nr od 786/1 do 786/6 położone są obok siebie i tworzą jeden zwarty obszar gruntu, usytuowany wzdłuż ulicy Tęczowej. Obszar zajmowany przez w/w działki przybiera kształt typowego, ale dość wąskiego i długiego prostokąta o szerokości ok. 22 metrów i długości ok. 140 metrów. Działki południowym bokiem bezpośrednio sąsiadują z drogą dojazdową. Teren działki płaski, brak spadków, pokryty dziką roślinnością, zakrzewiony i w niewielkim stopniu zadrzewiony. Dostęp do sieci infrastruktury - dostępne wszystkie media (energia, woda, gaz, kanalizacja sanitarna) biegnące w drodze (ulica Tęczowa). Dla obszaru usytuowania działek o nr ewid. od 786/1 do 786/6, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w dniu 24.02.2016r. uchwałą Rady Gminy w Kłodawie nr XIV/107/16. Wg. uchwalonego planu miejscowego, obszar, gdzie położona jest w/w nieruchomość, wchodzi w skład terenów usług i handlu (nieuciążliwe usługi handlowe związane z mieszkalnictwem) i oznaczony jest symbolem planistycznym UH. Szczegółowy opis nieruchomości - działek, znajduje się w operacie szacunkowym i protokole opisu i oszacowania nieruchomości.
Suma oszacowania: 202 100,00zł; cena wywołania: 151 575,00zł; rękojmia: 20 210,00zł.
- w dniu 31 stycznia 2019r. o godz. 12:00 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00095696/1. Nieruchomość stanowi działkę gruntu numer 959 o powierzchni 0,1071ha (1071m2) - oznaczenie użytku symbolem "RV". Jest to typowa dla budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego działka gruntu, jeżeli chodzi o wielkość obszarową. Przybiera kształt typowego prostokąta o proporcjach korzystnych do zabudowy zgodnie z przeznaczeniem. Wg. mapy ewidencyjnej działka południowo-zachodnia bokiem bezpośrednio sąsiaduje z drogą dojazdową (ulica Diamentowa). W rzeczywistości dojazd do działki nie jest w terenie wytyczony, istnieje konieczność naturalnego wytyczenia drogi do działki zgodnie z mapą ewidencyjną. Teren działki płaski, brak spadków, działka zakrzewiona. Dostęp do sieci infrastruktury - dostępne wszystkie media (energia, woda, gaz, kanalizacja sanitarna) biegnące w drodze (ulica Diamentowa). Szczegółowy opis nieruchomości - działek, znajduje się w operacie szacunkowym i protokole opisu i oszacowania nieruchomości.
Suma oszacowania: 93 500,00zł; cena wywołania: 70 125,00zł; rękojmia: 9 350,00zł.
Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.kancelaria-komornik.pl
Paweł Żurawski
33871831
drukuj ogłoszenie