Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji prawa własności 1/2 części nieruchomości położonej w Murowańcu przy l. Płotki 10

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 234 m2
Cena
148 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-01-2019
Numer ogłoszenia
33871723
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-231 Bydgoszcz
Ulica
Królowej Jadwigi 16/2
Nr telefonu
523455522
Email
bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski, mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16/2, tel. 52 345 55 22, ogłasza, że: w dniu 28.01.2019 r. o godz. 10.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja prawa własności 1/2 części nieruchomości, tj. działki nr 14/14 o powierzchni 0,1234 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem.
Nieruchomość położona jest w Murowańcu przy ul. Płotki 10, gm. Białe Biota, i stanowi własność Pawła Kamińskiego - do 1/2 części.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145194/1.
Suma oszacowania wynosi 222 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 148 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 200,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 83 10201462 0000 7002 0184 3796, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.
Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 167/2005, poz. 1398.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl.
33871723
drukuj ogłoszenie