Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji udziału 4/8 w lokalu mieszkalnym położonym we Włocławku, ul. Ostrowska 16/48

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Włocławek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
47,67 m2
Cena
43 620 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-01-2019
Numer ogłoszenia
33872001
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocłwek
Ulica
P.O.W. 21A
Nr telefonu
542312910
Email
wloclawek1@komornik.pl
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54 231 29 10, fax 54 232 03 32) ogłasza, że: dnia 24.01.2019 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20 w sali nr A 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 87-800 Włocławek, Ostrowska 16/48,
lokal mieszkalny o pow. 47,67 m kw., pomieszczenie przynależne (piwnica) o pow. 1,38 m kw., wraz ze związanym z tym prawem udziałem w wysokości 4905/586451 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w tej samej wysokości w części gruntu w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej WL1W/00073906/8.
dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00075202/7].
Suma oszacowania udziału 4/8 wynosi 58 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 620,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 5 816,00 zł.
Suma oszacowania udziału 1/8 wynosi 14 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 905,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 454,00 zł.
Suma oszacowania udziału 1/8 wynosi 14 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 905,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 454,00 zł.
Suma oszacowania udziału 1/8 wynosi 14 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 905,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 454,00 zł.
Suma oszacowania udziału 1/8 wynosi 14 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 905,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 454,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Ochrony Środowiska SA o. Włocławek 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001
Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 23.01.2019 r.
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy Km 968/15).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33872001
drukuj ogłoszenie