Ogłoszenie

Lokal mieszkalny nr 11 stanowiący odrębną nieruchomość

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rysia 3/11, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
73,38 m2
Cena
475 338 zł
Numer ogłoszenia
33873985
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-051 Wrocław
Ulica
Pl. Teatralny 1
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Tomasz Wieczorek

SzczegółySygn.akt KM 902/18
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-02-20 o godz.10:00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
ul. Świebodzka 5 sala nr 209 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, ul. Rysia 3/11
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00254771/0.
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny numer 11 stanowiący odrębną nieruchomość, usytuowany na szóstym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym klatka numer 3,położonym przy ulicy Rysiej we Wrocławiu oraz udziału w częściach wspólnych w wysokości 7631/2080907 .
Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta o numerze WR1K/00254771/0 .
W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: dwa pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC, przedpokój. Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 73,38 m2.
Lokal posiada również pomieszczenie przynależne - komórkę lokatorską w piwnicy numer K12,
o powierzchni 2,93 m2. Właściciel lokalu mieszkalnego numer 11 korzysta z wyłączeniem innych
osób z balkonu o powierzchni 2,98 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 475 338,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 356 503,50 zł (trzy czwarte ceny oszacowania)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 47 533,80 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/ WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, lub w postaci książęczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 04.02.2019r. w godzinach od 11:15 do 11:45,
zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33873985
drukuj ogłoszenie