Ogłoszenie

Lokal mieszkalny wraz z ułamkową części gruntu na Osiedlu Świerkowym 2D

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
OSIEDLE ŚWIERKOWE 2D, Słubice, lubuskie
Powierzchnia
393,92 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-03-2019
Numer ogłoszenia
33874011
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
AKADEMICKA 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH

SzczegółyBurmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach na Osiedlu Świerkowym 2D wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Słubice, Osiedle Świerkowe 2D/1: wyodrębniona nieruchomość lokalowa o powierzchni 393,92 m2, zapisana w księdze wieczystej nr GW1S/00032064/4. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej obejmujący części wspólne budynku i prawo własności gruntu - działki nr 274/4 o powierzchni 1353 m2 wynoszący 23101/100000 części zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031448/3 oraz udział wynoszący 4/149 części w działce nr 274/6 o powierzchni 4150 m2 stanowiącej podwórze zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031452/4. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w podwórzu 1 250 000 zł. Wadium w wysokości 100 000 zł.
Przetarg odbędzie się 28 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22 marca 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.
Przetarg ogłoszono 7 stycznia 2019 r.
33874011
drukuj ogłoszenie