Ogłoszenie

Sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr 11/11, położonej w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Solidarności 6 b

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
ul. Przylep-Solidarności 6 b, Zielona góra, lubuskie
Powierzchnia
4 257 m2
Cena
1 703 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-02-2019
Numer ogłoszenia
33874467
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-417 Zielona góra
Ulica
Licealna 9
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Zielonogórski

SzczegółyUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12.30 w budynku przy ul. Licealnej 9
w Zielonej Górze w Sali nr 205 (Aula) odbędzie się otwarcie ofert
pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze
ul. Przylep-Solidarności 6 b.
1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o numerze ewidencyjnym 11/11 położonej w obrębie
nr 0060 miasta Zielona Góra przy ul. Przylep-Solidarności 6 b, o łącznej powierzchni 4 257 m2, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00057667/3.
2. Oferowana cena nie może być niższa niż: 1 703 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące złotych 00/100).
3. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego w Banku Millenium S.A. 96 1160 2202 0000 0002 2613 5079 wadium w wysokości
85 150,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, 00/100).
Wadium musi znaleźć się na wskazanym koncie najpóźniej w dniu 08.02.2019 r.
W celu zapoznania się ze stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz w celu obejrzenia nieruchomości należy kontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów: Pani Aneta Klorek,
tel. 609 797 757.
Pełny tekst dokumentacji przetargowej, opublikowany jest na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/zakładka: Zbycie nieruchomości.
33874467
drukuj ogłoszenie