Ogłoszenie

Sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr 375/17, położonej w Zielonej Górze przy ul. Stajennej 20

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stajenna 20, Zielona góra, lubuskie
Cena
550 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-02-2019
Numer ogłoszenia
33874490
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-417 Zielona góra
Ulica
Licealna 9
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Zielonogórski

SzczegółyUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Zielona Góra, ul. Licealna 9
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Licealnej 9
w Zielonej Górze w Sali nr 205 (Aula) odbędzie się otwarcie ofert pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze ul. Stajenna 20.
1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o numerze ewidencyjnym 375/17 położonej w obrębie
nr 42 miasta Zielona Góra przy ul. Stajennej 20, o łącznej powierzchni 1 863 m2, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00033005/1.
2. Oferowana cena nie może być niższa niż: 550 000,00 zł netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
3. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego w Banku Millenium S.A. 96 1160 2202 0000 0002 2613 5079 wadium w wysokości
55 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi się znaleźć na wskazanym koncie najpóźniej w dniu 08.02.2019 r.
W celu zapoznania się ze stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz w celu obejrzenia nieruchomości należy kontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów: Pani Aneta Klorek,
tel. 609 797 757.
Pełny tekst dokumentacji przetargowej, opublikowany jest na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/zakładka: Zbycie nieruchomości.
33874490
drukuj ogłoszenie