Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 271/33, położonej w Malborku przy ul. Dalekiej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Daleka, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
2 706 m2
Cena
629 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-03-2019
Numer ogłoszenia
33874801
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 10.00 piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 6 miasta Malborka przy ul. Dalekiej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00013575/4:
l.p.adresNr
działki
Pow.cena
wywoławcza
brutto
(w tym VAT 23%)
1ul. Daleka271/330.2706 ha629 000 zł
2. Przeznaczenie nieruchomości w mpzp:
Zgodnie z Uchwałą Nr 188/XXV/2004 Rady Miasta Malborka z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Al. Wojska Polskiego, Dalekiej, Dąbrowskiego, Toruńskiej i Andersa w dzielnicy Piaski nieruchomość oznaczona jest symbolem "U2" - tereny zabudowy usługowej.
3. Warunki nabycia nieruchomości:
wadium w kwocie - 65 000 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 08 marca 2019 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472, 475 i w zakresie zabudowy w. 431, 432).
Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na stronie www.bip.malbork.pl
33874801
drukuj ogłoszenie