Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

podkarpackie, Sanok

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sanok, podkarpackie
Numer ogłoszenia
33874729
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
38-500 Sanok
Ulica
Rynek 1

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

BURMISTRZ MIASTA SANOKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych przy
ul. Jagiellońskiej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 1117, zabudowana budynkiem mieszkalnym, objęta księgą wieczystą
nr KS1S/00055051/2,
działka nr 1119/9, zabudowana budynkiem nieczynnych szalet, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00047284/5,
działka nr 1124/2, niezabudowana, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00055038/5,
o łącznej powierzchni 0,1085 ha.
Dział III i IV wyżej wymienionych ksiąg wieczystych wolny od wpisów (obciążeń).
Na działce nr 1124/2 usytuowane są murowane schody, stanowiące część traktu łączącego ulicę Jagiellońską i ulicę Daszyńskiego. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu, będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Miasta Sanoka nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności polegającej na korzystaniu z przedmiotowych schodów.
Cena wywoławcza - 500 000,00 zł Wadium - 50 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według przepisów obowiązujących w dacie sprzedaży.
Poprzednie przetargi odbyły się 13.04.2018 r., 23.07.2018r. i 23.11.2018r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, o godzinie 9.00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi, w określonej wyżej wysokości, w taki sposób aby pieniądze na rachunku bankowym Gminy Miasta Sanoka nr 31864200022001006047030003 były najpóźniej w dniu 25 marca 2019 r.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sanoka: bip.um.sanok.pl (zakładka "zamówienia publiczne i przetargi").
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, ul. Rynek 1 lub pod numerem telefonu 1346 52840 w godzinach od 730 do 1530.
33874729
drukuj ogłoszenie