Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych nr 22/11, 23, 24/2, 24/6

mazowieckie, Wólka kosowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wesoła 3, Wólka kosowska, mazowieckie
Powierzchnia
40 964 m2
Cena
7 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33876929
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółySyndyk masy upadłości ABD BUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej, sygn. akt X GUp 172/17, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 22/11, 23, 24/2, 24/6, o powierzchni 40.964 m2, zabudowanej budynkiem hali magazynowo-usługowej o powierzchni użytkowej 6.137,65 m2, budynkiem hydroforni o powierzchni 33 m2 oraz zbiornikiem przeciwpożarowym o powierzchni 55 m2, położonej przy ul. Wesołej 3 w Wólce Kosowskiej, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00405400/5 za cenę nie niższą niż 7.000.000,00 złotych netto (słownie: siedem milionów złotych 00/100). Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy 00/100) złotych.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, przy ul. Okopowej 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu do Kancelarii). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, przy ul. Okopowej 56 lok. A1, 01-042 Warszawa
Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w biurze syndyka. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 608 488 301 lub adresem e-mail: mj@jarosinski.com
33876929
drukuj ogłoszenie