Ogłoszenie

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Żaganiu przy ul. Nocznickiego

lubuskie, Żagań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
NOCZNICKIEGO, Żagań, lubuskie
Cena
1 150 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-03-2019
Numer ogłoszenia
33877308
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
68-100 Żagań
Ulica
PLAC SŁOWIAŃSKI 17
Osoba kontaktowa
GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM URZĄD MIASTA ŻAGAŃ

SzczegółyWYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
B U R M I S T R Z M I A S T A ŻAGAŃ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żaganiu przy ul. Nocznickiego, oznaczonej nr działki 493/18, o powierzchni 0,3039 ha, księga wieczysta ZG1G/00036132/3.
1. OPIS NIERUCHOMOŚCI I JEJ PRZEZNACZENIE: Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Nocznickiego w Żaganiu. Usytuowanie w rejonie ronda z drogami prowadzącymi do Zielonej Góry, Szprotawy, Kożuchowa, na osiedle bloków wielorodzinnych i osiedla Łąkowa. Dojazd dobry, ulicami Kożuchowską, Nocznickiego, Rzeźnicką o nawierzchniach utwardzonych. Teren z dostępem do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej w ulicach, dostępność do sieci jest korzystna. Na terenie działki zainwestowana sieć telekomunikacyjna i kanalizacyjna. Bezpośrednie sąsiedztwo to rondo, cmentarz komunalny, cmentarz żołnierzy radzieckich, piekarnia. Konfiguracja terenu w części od ulicy Rzeźnickiej jest płaska, w części od cmentarza sztuczne wzniesienie o wysokości ok.1,0-1,2 m, działka nieogrodzona. Nieruchomość porośnięta trawą. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego - oznaczona symbolem 3U - teren zabudowy usługowej. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 24 lipca 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
2.. CENA WYWOŁAWCZA 1.150.000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. 3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, w pokoju nr 13 (I Piętro). 4. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA: Wadium należy wnieść w wysokości 115.000,00 zł na rachunek Gminy Żagań o statusie miejskim nr 39 10902558 0000000640000101, nie później niż 29 marca 2019 r. 5. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.zagan.pl). 6. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Urząd Miasta Żagań 68-100 Żagań, Pl. Słowiański 17 tel. 684771042
33877308
drukuj ogłoszenie