Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo

warmińsko-mazurskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
8 192 m2
Cena
893 332,31 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-03-2019
Numer ogłoszenia
33878674
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Strona www
www.lidzbarkw.eu

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE KŁĘBOWO NAD JEZIOREM SYMSAR, GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI, POWIAT LIDZBARSKI,
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 100/4 o powierzchni 8192m2 zapisana w KW nr OL1L/00026718/4 zabudowana budynkiem wczasowym o powierzchni 1388,25m2, budynkiem kolonijnym o powierzchni użytkowej 375,28m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 58,21m2, budynkiem hydroforni o powierzchni użytkowej 41,69m2, budowlą oczyszczalni ścieków wraz z udziałem w częściach wspólnych 3/180 w działkach 100/9, 100/12, 100/13, 100/42, 100/60, 100/61, 100/68, 100/83, oznaczona w planie zagospodarowania symbolami: częściowo 01KD10-droga dojazdowa publiczna zakończona placykiem manewrowo zwrotnym o nawierzchni utwardzonej, dojazd do pomostów, 11Ko-teren istniejącej oczyszczalni ścieków adaptowany, 1UTm-teren istniejącego schroniska młodzieżowego "ŚWITEŹ", 10WZ-teren istniejącego ujęcia wody z hydrofornią adaptowany, 010KDW-projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, 2UT-teren istniejącego pola namiotowego. W zakresie gospodarki ściekami ustala się nakaz odprowadzania ścieków z terenów istniejącej i projektowanej zabudowy systemem sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie schroniska młodzieżowego "ŚWITEŹ".
Nieruchomość położona jest w centrum Warmii, nad urokliwym jeziorem, otoczona lasami przy utwardzonej drodze powiatowej. Cicha, spokojna i atrakcyjna wypoczynkowo okolica.
Cena wywoławcza nieruchomości: 893.332,34zł, w tym wartość budynków i budowli: 648.272,34zł, wadium: 100.000,00zł
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 MARCA 2019 ROKU O GODZINIE 900
W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14
W SALI KONFERENCYJNEJ (PARTER).
1. W przetargu nieograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 25 marca 2019 roku wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim: Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek bankowy Urzędu.
2. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
3. Szczegółowych informacji udziela w Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pok. 101 (I piętro), tel. 89 7678513. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz na stronie internetowej http://lidzbarkw-um.bip-wm.pli www.lidzbarkw.euw zakładce: "nieruchomości" -"przetargi".
Lidzbark Warmiński, dnia 17 stycznia 2019 roku
33878674
drukuj ogłoszenie