Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Grill Pol w Chełmie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności nieruchomości

lubelskie, Lubieniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lubieniec, lubelskie
Powierzchnia
861,7 m2
Cena
675 000 zł
Numer ogłoszenia
33878682
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRILL POL SYLWESTER KOWALSKI W UPADŁOŚCI

Szczegóły"Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:
1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 194, o łącznej powierzchni 2,77 ha położonej w miejscowości Lubieniec, gmina Mełgiew zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni 861,70 m2, w tym budynki o charakterze produkcyjno - magazynowym z segmentowym układem chłodni, budynek gospodarczy oraz budynek o charakterze socjalno - biurowym, posadowione na części budowlanej o powierzchni 5000 m2. - nr KW LU1I/00017419/0 za cenę nie niższą niż 675 000,00 zł netto.
2. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 795/3 o powierzchni 0,73 ha położonej w Woli Niemieckiej , gmina Niemce, wraz z zabudową o charakterze produkcyjno - magazynowym z zapleczem socjalno - biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 3.573,97 m2. - nr KW LU1I/00063629/2 za cenę nie niższą niż 3 500 000,00 zł.
3. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 745/4 o powierzchni 0,2576 ha położonej w Woli Niemieckiej, gmina Niemce, wraz z budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 230 m2 - nr KW LU1I/00236531/2 za cenę nie niższą niż 350 000,00 zł.
4. hali stalowej , produkcyjno - magazynowa o pow. użytkowej 1375 m2 posadowiona na działce gruntu Nr 1789 o powierzchni 8075 m2 stanowiącej prawo wieczystego użytkowania do dnia 28 grudnia 2094 r., położonej we wsi Siedliszcze. - nr KW LU1C/00073656/7 za cenę nie niższą niż 300 000,00 zł.
5. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, mieszczącego się przy ul. 1 Maja 87/3 21-100 Lubartów, o powierzchni użytkowej 47,87 m2,nr KW LU1A/00083084/7, za cenę nie niższą niż 140 000,00 zł.
6. Maszyny pakującej VARIOAC, znajdującej się w Woli Niemieckiej i oznaczoną pod pozycją 168 , za cenę nie niższą 100 000,00 zł.
7. Instalacji chłodniczej składającej się z 15 urządzeń , znajdującej się w Lubieńcu i oznaczoną pod pozycją ST 335, za cenę nie niższą 250 000,00 zł.
Powyższe nieruchomości i ruchomości oferowane są do sprzedaży oddzielnie
Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4 , umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie , z adnotacją którego punku majątku dotyczą :
"Oferta przetargowa na zakup .......... Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości
- NIE OTWIERAĆ"
pod adresem Biuro Syndyka Ul. Metalurgiczna 9 B, 20-234 Lublin, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. roku godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 - 14.00."
...
33878682
drukuj ogłoszenie