Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Grill Pol w Chełmie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności nieruchomości

lubelskie, Wola niemiecka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wola niemiecka, lubelskie
Powierzchnia
2 576 m2
Cena
350 000 zł
Numer ogłoszenia
33878682
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRILL POL SYLWESTER KOWALSKI W UPADŁOŚCI

Szczegóły"Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:
1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 194, o łącznej powierzchni 2,77 ha położonej w miejscowości Lubieniec, gmina Mełgiew zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni 861,70 m2, w tym budynki o charakterze produkcyjno - magazynowym z segmentowym układem chłodni, budynek gospodarczy oraz budynek o charakterze socjalno - biurowym, posadowione na części budowlanej o powierzchni 5000 m2. - nr KW LU1I/00017419/0 za cenę nie niższą niż 675 000,00 zł netto.
2. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 795/3 o powierzchni 0,73 ha położonej w Woli Niemieckiej , gmina Niemce, wraz z zabudową o charakterze produkcyjno - magazynowym z zapleczem socjalno - biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 3.573,97 m2. - nr KW LU1I/00063629/2 za cenę nie niższą niż 3 500 000,00 zł.
3. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 745/4 o powierzchni 0,2576 ha położonej w Woli Niemieckiej, gmina Niemce, wraz z budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 230 m2 - nr KW LU1I/00236531/2 za cenę nie niższą niż 350 000,00 zł.
4. hali stalowej , produkcyjno - magazynowa o pow. użytkowej 1375 m2 posadowiona na działce gruntu Nr 1789 o powierzchni 8075 m2 stanowiącej prawo wieczystego użytkowania do dnia 28 grudnia 2094 r., położonej we wsi Siedliszcze. - nr KW LU1C/00073656/7 za cenę nie niższą niż 300 000,00 zł.
5. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, mieszczącego się przy ul. 1 Maja 87/3 21-100 Lubartów, o powierzchni użytkowej 47,87 m2,nr KW LU1A/00083084/7, za cenę nie niższą niż 140 000,00 zł.
6. Maszyny pakującej VARIOAC, znajdującej się w Woli Niemieckiej i oznaczoną pod pozycją 168 , za cenę nie niższą 100 000,00 zł.
7. Instalacji chłodniczej składającej się z 15 urządzeń , znajdującej się w Lubieńcu i oznaczoną pod pozycją ST 335, za cenę nie niższą 250 000,00 zł.
Powyższe nieruchomości i ruchomości oferowane są do sprzedaży oddzielnie
Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4 , umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie , z adnotacją którego punku majątku dotyczą :
"Oferta przetargowa na zakup .......... Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości
- NIE OTWIERAĆ"
pod adresem Biuro Syndyka Ul. Metalurgiczna 9 B, 20-234 Lublin, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. roku godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 - 14.00."
...
33878682
drukuj ogłoszenie