Ogłoszenie

Nieruchomość rolna położona w Przybymierzu

lubuskie, Przybymierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Leśna, 66-010, Przybymierz, lubuskie
Cena
71 330 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-02-2019
Numer ogłoszenia
33879604
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-034 Zielona góra
Ulica
BOHATERÓW WESTERPLATTE 11
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE NORBERT PISKORZ

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz (tel. 0 68 324 61 95) ogłasza, że: dnia 25-02-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Zielona Góra, Pl.Słowiański 2 w sali nr ustalonej w dniu licytacji, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej :
nieruchomość rolna- działka 274/1 położona na północnym krańcu miejscowości Przybymierz przy ul. Leśnej. Zgodnie wypisem z rejestru gruntów, nieruchomość posiada powierzchnię 3,36 ha i składa się z gruntów o następujących klasach:
grunty orne RV - 1,29 ha, grunty orne RVI - 1,79 ha, łąki trwałe ŁIV - 0,02 ha, łąki trwałe ŁV - 0,24 ha, pastwiska trwałe PsIV - 0,02 ha. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz Ustawą z dnia 14 kwietnia
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585) nieruchomość rolną mogą nabyć osoby spełniające warunki w/w. ustaw.
położonej:
66-010 Nowogród Bobrzański, Przybymierz,
dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E 109861/3 [NKW: ZG1E/00109861/3].
Suma oszacowania wynosi 71 330,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 497,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 133,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zatrzega się prawo odwołania licytacji bez powiadomienia
Komornik Sądowy
mgr Norbert Piskorz
33879604
drukuj ogłoszenie