Ogłoszenie

Nieruchomość rolna położona w Zielonej Górze - Krępa

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
66-001, Zielona góra, lubuskie
Cena
22 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-02-2019
Numer ogłoszenia
33879610
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-034 Zielona góra
Ulica
BOHATERÓW WETERPLATTE 11
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE NORBERT

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz (tel. 0 68 324 61 95) ogłasza, że: dnia 25-02-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Zielona Góra, Pl.Słowiański 2 w sali nr ustalonej w dniu licytacji, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej :
działka nr 104 o pow. 1,34ha- nieruchomość rolna niezagospodarowana nieuprawiana, porośnięta trawą; granice działki porośnięte samosiewami drzew i krzewów. Po południowej granicy przebiega niedrożny rów melioracyjny. Dojazd do nieruchomości utrudniony poprzez drogi wewnętrzne typowo rolne o niekorzystnych parametrach fizycznych. Informacja, czy sprzedaż podlega ograniczeniom Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585) zostanie podana przed licytacją.
położonej:
66-001 Zielona Góra, Krępa,
dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E 95621/7 [NKW: ZG1E/00095621/7].
Suma oszacowania wynosi 22 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 200,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez powiadomienia.
33879610
drukuj ogłoszenie