Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Czerwińska ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

lubuskie, Czerwieńsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czerwieńsk, lubuskie
Powierzchnia
5 240 m2
Cena
110 000 zł
Numer ogłoszenia
33880708
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-016 Czerwieńsk
Ulica
Rynek 25
Osoba kontaktowa
GMINA CZERWIEŃSK

SzczegółyOGŁOSZENIE
Burmistrza Czerwieńska
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm. )
ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: - ZG1E/00079685/5
2. Nr ewidencyjny nieruchomości:- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 218/127
3. Powierzchnia działki: - 0,5240 ha
4.Opis nieruchomości: - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie miasta Czerwieńsk
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr 0007.116.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016 r. oznaczony jest symbolem P1- teren przemysłu, baz i składów z budynkami towarzyszącymi
6. cena nieruchomości - netto 110.000,00 zł.
7. Informacja o przeznaczeniu do zbycia - zbycie na własność.
8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 w/w ustawy:- nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia ogłoszenia tj. od dnia 31 stycznia 2019 r.
9.Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 21 lutego
2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu i BIP oraz w prasie.
33880708
drukuj ogłoszenie