Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach ogłasza, że 1 marca 2019 roku odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o charakterze rolnym

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
87 600 m2
Cena
277 500 zł
Numer ogłoszenia
33880906
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SUA SPONTE SP. Z O.O.

SzczegółyOGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak (tel. 468744740) ogłasza, że: dnia 01-03-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach mającego siedzibę przy Ul. Waryńskiego 34 w sali nr I, odbędzie siępierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o charakterze rolnym o łącznej powierzchni 8,7600 ha. Dz.nr 42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,62,63,119/1 to działki rolne uprawiane rolniczo. Działka nr 75 o powierzchni 4,08 ha zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej ok.215 m2, nr domu 2 msc.Leszczyny Kolonia oraz zabudowaniami gospodarczymi( dwie murowane stodoły, murowany budynek gospodarczy). Teren działki ogrodzony.W dziale III KW wpisana służebność osobista polegająca na prawie dożywotniego i nieodpłatnego korzystania z całego budynku mieszkalnego na rzecz Genowefy Kępa.
Nieruchomość należy do dłużnika: Tomasz Kępa
położona: 95-047 Jeżów, Dz.nr 42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,62,63,75,119/1 ,obręb Leszczyny 23, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1B/00021952/4 [NKW: LD1B/00021952/4]
Suma oszacowania wynosi 370 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 277 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37 000,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna. Egzekucja z tej nieruchomości została wszczeta po dniu 30.04.2016 r. Z uwagi na powyższe ma do niej zastosowanie ograniczenie wynikajace z art.2a i innych Ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego(jed.tekst Dz.U.z 2012r. poz.803 w brzmieniu ustalonym przez art.7 pkt 4 Ustawy z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw(Dz.U.z 2016 r.poz.565) Do licytacji mogą przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)
Więcej szczegółów na :
www.brzeziny-komornik.pl
33880906
drukuj ogłoszenie