Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomosci położonej przy ul. Żwirowej

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gorzów wielkopolski, lubuskie
Powierzchnia
4 774 m2
Cena
350 000 zł
Numer ogłoszenia
33881054
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Sikorskiego 3-4
Osoba kontaktowa
MIASTO GORZÓW WLKP. - URZĄD MIASTA

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Nr 7/II/2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 stycznia 2019r.
Ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp.
lp.przetargterminy
przeprowadzenia
poprzednich
przetargów
położenie
(ulica)
nr
działki
pow.
działki
[ m?]
przeznaczenie nieruchomościksięga
wieczysta
cena
wywoławcza
netto
[ zł ]
wysokość wadium
[ zł ]
1.pierwszy-Koniawska1353794budownictwo mieszkaniowe mieszaneGW1G/00058311/8115.00023.000
2.czwartyI - 29.03.2018r.
II - 30.08.2018r.
III - 06.12.2018r.
Wąska562/248.808działalność usługowaGW1G/00118638/5350.00070.000
3.piątyI - 14.12.2017r.
II - 29.03.2018r.
III - 30.08.2018r.
IV - 06.12.2018r.
Żwirowa376/664.774działalność usługowa z dopuszczeniem usług komunikacji - stacji benzynowej z usługą handlu i gastronomiiGW1G/00122050/0350.00070.000
4.szóstyI - 28.09.2017r.
II - 11.01.2018r.
III - 12.04.2018r.
Iv - 06.09.2018r.
V - 06.12.2018r.
Szenwalda2088/53.325działalność usługowo-warsztatowa z dopuszczeniem funkcji mieszkalnejGW1G/00074991/6145.00029.000
Sprzedaż nieruchomości określonej w poz. 1 następuje z jednoczesnym ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce Nr 900/25 - zapewniającej dostęp do drogi publicznej ul. Koniawskiej - za wynagrodzeniem 4.846,20zł brutto, w tym podatek VAT 23% w kwocie 906,20zł. Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.
Przetargi odbędą się 7 marca 2019r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu - najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 28 lutego 2019r.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość której wpłata dotyczy (liczbę porządkową lub numer działki) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w przetargu.
W przypadku przelewu - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.gorzow.plw Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie w pok. 404 (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524).
33881054
drukuj ogłoszenie