Ogłoszenie

Burmist Miasta Kostrzyn nad Odrą podaje do publicznej wiadomosci wyciąg o sprzedaży nieruchomości znajdujacej się na ul. Świerkowej

lubuskie, Kostrzyn nad odrą

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kostrzyn nad odrą, lubuskie
Powierzchnia
1 003 m2
Cena
163 500 zł
Numer ogłoszenia
33881659
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Graniczna 2
Osoba kontaktowa
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o drugim ustnym przetargu nieograniczonym numer GP.0051.2.2019.AD na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości.
LpNumer ewidencyjny działki,
obręb
Powierzchnia nieruchomości w m2Numer księgi wieczystejPołożenie działki
( ulica )
1397/11; obr.0004 Śródmieście1003m2GW1S/00018586/5ul. Świerkowa
Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza brutto w zł:
163.500,00zł; (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100);
W cenie wywoławczej został uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2019r., o godzinie 13.00, pokój nr 27,
I piętro Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2.
Wadium w zł:
16.350,00zł; (słownie: szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział Kostrzyn nad Odrą nr 86 8355 0009 0024 2963 2000 0005, w terminie do dnia 01 marca 2019r., z dopiskiem "przetarg numer działki 397/11".
Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze.
Pełna treść ogłoszenia i mapa lokalizacyjna nieruchomości została opublikowana - na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą: www.kostrzyn.pl- zakładka Przetargi i wykazy i w BIP- Gospodarka Przestrzenna GP- Przetargi na zbycie gruntów.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2 pokój nr 42, 27 i 28 lub telefonicznie pod nr 95: 727 81 51, 727 81 48, 727 81 52.
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt
33881659
drukuj ogłoszenie