Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Izaneli Adelson osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego

lubelskie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, lubelskie
Powierzchnia
228,3 m2
Cena
1 586 000 zł
Numer ogłoszenia
33882177
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRZEGORZ MAZUR

SzczegółySyndyk masy upadłości Izabeli Adelson - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 30 stycznia 2019r. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego.
Przedmiotem przetargu jest 4/5 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego niewydzielonej części lokalu mieszkalnego nr 261 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Grochowskiej 341/261, w Warszawie, o powierzchni 228,30 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00371015/8, wraz z przynależnymi dwoma miejscami postojowymi nr A-13 i A-14 oraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2547/311312 oraz w tych samych częściach prawo współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.586.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem sygnatury akt X GUp 390/18 oraz dopiskiem: "NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Izabeli Adelson" należy składać do dnia 08 marca 2019r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Z operatem szacunkowym, warunkami przetargu można zapoznać się w aktach sprawy sygn. akt X GUp 390/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub w kancelarii syndyka - ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin w godz. 9.00 - 14.00 (tel. +48 723 34 45 56). Wyciąg z operatu oraz warunki przetargu umieszczono pod adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/przetargi.
33882177
drukuj ogłoszenie