Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Dymianiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Panorama Firm ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

mazowieckie, Janów podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Janów podlaski, mazowieckie
Powierzchnia
470 m2
Cena
270 000 zł
Numer ogłoszenia
33882269
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SYLWESTER DYMIANIUK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSP.

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Sylwestra Dymianiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PANORAMA FIRM w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Janowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości :
- Nieruchomości położonej w Janowie Podlaskim przy ul. Brzeskiej 6 (Szkolna 5), nr 424/1 o powierzchni 0,0231 ha zabudowaną budynkiem usługowo handlowym o powierzchni użytkowej 470 m2., księga wieczysta LU1B/00057779/6 - cena wywoławcza - 270 000 zł netto tj. 30% ceny oszacowania
Wadium w wysokości 27 000 zł musi wpłynąć na rachunek bankowy Bank Pekao SA I o/Lublin 36 1240 1503 1111 0010 7031 6770 do dnia 21 lutego 2019r. do godziny 17:00
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203, 20-469 Lublin.
w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2019r. o godzinie 10:15 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203, 20-469 Lublin
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.netoraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 644 787 w godzinach 10-16.
33882269
drukuj ogłoszenie