Ogłoszenie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej 26/7

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Inżnierska 26/7, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
59,8 m2
Cena
237 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-03-2019
Numer ogłoszenia
33882314
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-051 Wrocław
Ulica
Pl. Teatralny 1/3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.03.2019 o godz. 8.30 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, ul. Świebodzka 5, sala nr 207, odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej 26, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "METALOWIEC" we Wrocławiu. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na trzecim piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wieloklatkowym, wzniesionym w technologii tradycyjnej. Z informacji uzyskanych od Spółdzielni Mieszkaniowej wynika, iż powierzchnia lokalu wynosi 59,80 m2, na co składają się dwa pokoje, kuchnia, przedpokój oraz łazienka z WC. Lokal posiada piwnice. Dla przedmiotowego lokalu nie została urządzona księga wieczysta.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 316.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 237.000,00 zł. (tj. trzy czwarte wartości oszacowania). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 31.600,00 zł, na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O. WROCŁAW nr 51102052420000290200190777 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 25.02.2019 r. w godzinach od 10.00 do 10.30,
zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33882314
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: