Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości niezabudowanej

mazowieckie, Tłuszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jastrzębia Łąka, 05-240, Tłuszcz, mazowieckie
Powierzchnia
600 m2
Cena
21 750 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-04-2019
Numer ogłoszenia
33880610
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Warszawska7
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY REWIRU I PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz (tel. 227762103, fax 227871738) ogłasza, że: 3.04.2019 r. o godz. 9.45 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3a, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
OPIS: nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę ew. nr 242/1 o pow. 600 m2, położoną w Tłuszczu, obręb 0007 Jarzębia Łąka
należącej do dłużnika: Andrzej Domański
położonej: 05-240 Tłuszcz, obręb Jarzębia Łąka, nr ew. dz. 242/1
dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1W/00049945/3.
Suma oszacowania wynosi 29 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 900,00 zł.
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto komornika: PKO BP SA IV O. Warszawa 41 10201042 0000 8102 0009 3013.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33880610
drukuj ogłoszenie