Ogłoszenie

Nieruchmość niezabudowana położna w obrębie Konin Żagański gm. Iłowa

lubuskie, Iłowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Iłowa, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-04-2019
Numer ogłoszenia
33883140
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
68-120 Iłowa
Ulica
ŻEROMSKIEGO 27
Osoba kontaktowa
GMINA IŁOWA

SzczegółyBurmistrz Iłowej
ogłasza
I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
w obrębie Konin Żagański gm.Iłowa (przy autostradzie A-18)
Nr
Działki, Nr księgi wieczystej
Pow.
w ha
Cena wywoławcza w złWysokość wadium w złOznaczenie terenu
na stronie www.ilowa.eu
Godzina
rozpoczęcia przetargu
1/55,
ZG1G/00025340/4
3,96471 390 000139 000Teren nr 1311:00
1/56 i 1/57,
ZG1G/00025340/4
10,02163 508 000350 800Teren nr 14 i 1512:00
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie podstawowe: zabudowa techniczno-produkcyjna w zakresie którego mieszczą się: obiekty produkcyjne, tereny magazynowe, bazy budowlane, bazy sprzętowo-transportowe oraz inne bazy i zaplecza produkcyjne. Przeznaczenie dopuszczalne: handel hurtowy i detaliczny, stacje paliw, stacje obsługi, salony i stacje serwisowe, stacje autogazu, bazy transportowe, rzemiosło usługowe drobne, usługi, administracja gospodarcza i biura, zieleń izolacyjna i urządzona oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Nieruchomości posiadają połączenie z autostradą A-18 poprzez węzeł Iłowa oraz drogą wojewódzką nr 296 poprzez nowo wybudowaną drogę do Strefy Aktywności Gospodarczej. Uzbrojenie w sieci wodociągową, kanalizacyjna. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Teren nieruchomości stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), na części działki nr 1/57, grunt orny klasy IIIb (0,4553 ha).
Przetargi odbędą się w dniu 12 kwietnia 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej ul.Żeromskiego 27 - pok. nr 8 . W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne , jeżeli najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz.14.00 wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej lub na konto nr 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 BS Iłowa (za datę wpłaty wadium przelewem uważa się datę wpływu środków na konto do dnia 8 kwietnia 2019 r.).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po przetargu. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % VAT .
W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży, wadium wpłacone przez niego ulega przepadkowi na rzecz Gminy Iłowa.
Nieruchomości włączone są w skład Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zgodnie z art.8 ust.2 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010 z późn.zm.) Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości położonej na obszarze strefy.
Bliższe położenie działek zamieszczone jest na stronie internetowej pod adresem www.ilowa.eu,
a zdjęcia panoramiczne pod adresem
http://www.ilowa.eu/files/mapa/panoramy/index15.php?lang=pl
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod adresami internetowymi:
http://biparch.ilowa.pl/zalaczniki/642/287_4_XXXVII_06a.pdf
http://biparch.ilowa.pl/zalaczniki/642/287_4_XXXVII_06b.pdf
http://biparch.ilowa.pl/zalaczniki/642/287_4_XXXVII_06_z1.pdf
Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Iłowej ul.Żeromskiego 27 lub pod nr tel. (068) 368-14-12.
Ogłoszenie z pozostałymi informacjami wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłowej przy ul.Żeromskiego 27 oraz na stronie BIP Gminy Iłowa pod adresem: http://www.ilowa.info.pl/przetargi/29/status/
33883140
drukuj ogłoszenie