Ogłoszenie

Sprzedaż nieruchomości stanowiących wł. Gminy Czerwieńsk

lubuskie, Czerwieńsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czerwieńsk, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-03-2019
Numer ogłoszenia
33883334
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-016 Czerwieńsk
Ulica
RYNEK 25
Osoba kontaktowa
GMINA CZERWIEŃSK

SzczegółyBurmistrz Czerwieńska
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwieńsk :
Oznaczenie nieruchomościPowierz-chnia
w ha
Położenie nierucho- mościOpis i przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium
KWNr działki
Godzina przetargu
123456
ZG1E/00055923/21150,7139Obręb miasto CzerwieńskZbycie na własność, działka niezabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem P1 - teren przemysłu, baz i składów. Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Czerwieńskcena netto -
150.000,00 zł.
wadium - 15.000,00 zł.
godz.10.00
ZG1E/00098940/0118/1
0,7200Obręb miasto CzerwieńskZbycie na własność, działka niezabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem P1 - teren przemysłu, baz i składów . Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Czerwieńskcena netto -
150.000,00 zł.
wadium - 15.000,00 zł.
godz. 10.30
ZG1E/00098703/76360,0099Obręb miasto Czerwieńsk
ul. Zielonogórska 30A
Zbycie na własność, działka zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 83,8 m2 w planie miejscowym to MU2 - teren zabudowy mieszkaniowo- usługowejcena - 140.000,00 zł.
wadium - 14.000,00 zł.
godz. 11.30
Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. w wyżej podanych godzinach w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z określeniem numeru działki lub lokalu , której wplata dotyczy najpóźniej do dnia 06 marca 2019 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku PKO BP I/O Zielona Góra 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.czerwiensk.pl i w BIP , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku pokój 109 lub pod numerem tel. 68 3278179.
33883334
drukuj ogłoszenie