Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Świebodzinie informuje o licytacji lokalu mieszkalnego połozonego w budynku kilku rodzinnym przy ul. Witosław 17/4

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
44 m2
Cena
66 000 zł
Numer ogłoszenia
33883708
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności 1B/5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W ŚWIEBODZINIE MACIEJ BARSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00015986/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski, tel. 68 382 27 81 wew. 24, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15.03.2019 r. o godz. 9.10 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie, mającego siedzibę przy parku Chopina 3, w sali nr 6 odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużnika, położonego w budynku kilkurodzinnym: 66-200 Świebodzin, Witosław 17/4, składającego się z korytarza, łazienki, pokoju z aneksem kuchennym oraz pokoju o łącznej powierzchni użytkowej 44 m2. Opisany lokal posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, ogrzewanie - płytowe promienniki na prąd + ogrzewanie kominkowe znajdujące się w pokoju z aneksem kuchennym, c.w. - własny bojler elektryczny. Do lokalu przynależy udział w wysokości 1582/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu mieszkalnego.
Dla wyżej opisanego lokalu Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00015986/2
Suma oszacowania wynosi 66 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6600,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 o. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1253/17, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie, plac Wolności 1B/5, nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33883708
drukuj ogłoszenie