Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodziinie informuje o licytacji lokalu mieszkalnego, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Łużycka 46a/4

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
44,8 m2
Cena
72 000 zł
Numer ogłoszenia
33883717
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności 1B/5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W ŚWIEBODZINIE MACIEJ BARSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00045262/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski, tel. 6838227-81 wew. 24, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15.03.2019 r. o godz. 9.20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie, mającego siedzibę przy ul. Park Chopina 3, w sali nr 6 odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużniczki, położonego w budynku wielorodzinnym: 66-200 Świebodzin, ul. Łużycka 46a/4, składającego się z dwóch pokoi (jeden z aneksem kuchennym), łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 44,80 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną - prąd odłączony, c.o. i c.w. spółdzielcze (kaloryfery tylko w pokojach). Do lokalu przynależy udział w wysokości 100/10000 nieruchomości wspólnej, związany z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz częściami budynku i urządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu mieszkalnego. Na dzień wizji lokal niezamieszkały. Dla wyżej opisanego lokalu Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00045262/0.
Suma oszacowania wynosi 72.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.200,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1. O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2893/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie, plac Wolności 1B/5, nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33883717
drukuj ogłoszenie