Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Ułańskiej 21/4

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
33,96 m2
Cena
63 866,67 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-02-2019
Numer ogłoszenia
33884840
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Toruńska 6
Nr telefonu
523493213
Email
bydgoszcz8@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz-komornik.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Dziedzic
Na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.02.2019 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego położonego:
85-210 Bydgoszcz, ul. Ułańska 21/4,
dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00147400/3
Mieszkanie położone jest na parterze, posiada 1 pokój, kuchnię i łazienkę z wc o łącznej powierzchni 33,96 m2 Drzwi wejściowe prowadzą do kuchni, z której jest wejście do pokoju i łazienki z wc.
Lokal posiada zabudowaną werandę, która stanowi dodatkowy pokój. Wykonana jest jako pomieszczenie tymczasowe bez stosowanych pozwoleń, weranda nie jest przedmiotem wyodrębnienia - stanowi samowolę budowlaną /informacja udzielona przez Administrację Domów Miejskich/.
Właścicielowi przysługuje udział 34/276 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania gruntu do 1.03.2100 r., dla której prowadzona jest księga wieczysta KW BY1B/00003020/4.
Suma oszacowania wynosi 95 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 866,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 580,00 zł, w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Bydgoszczy 50 10201462 0000 7802 0302 3033 lub w kasie kancelarii komornika w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 6, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu 20.02.2019 r. w godz. 10.00 do 10.30 można oglądać lokal. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w kancelarii komornika: Solec Kujawski, ul. Toruńska 6, w godz. 9.00-14.00 (052 349-32-13) można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania, operat szacunkowy.
Prawo osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lokalu od egzekucji. Użytkowanie, służebności prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33884840
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: