Ogłoszenie

Druga licytacja lok. mieszkalnego poł. Kruszynie, gm. Sulechów

lubuskie, Kruszyna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kruszyna, lubuskie
Powierzchnia
70,2 m2
Cena
126 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-03-2019
Numer ogłoszenia
33884501
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
PL. WOLNOŚCI 1B/5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W ŚWIEBODZINIE MACIEJ BARSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG2S/00031686/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski, tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15.03.2019 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie, mającego siedzibę przy Park Chopina 3, w sali nr 6 odbędzie się
druga licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużnika, położonego: 66-100 Sulechów, Kruszyna 5C/1, składającego się z werandy, korytarza, kuchni, dwóch pokoi, łazienki i wc o łącznej pow. użytkowej 70,20 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 7,26 m2, piwnica o pow. 4,88 m2, piwnica o pow. 9,02 m2, klatka schodowa piwnic o pow. 1,76 m2 oraz pomieszczenie znajdujące się w budynku garażowym o pow. 23 m2, z którego dłużnik jednak nie korzysta. Do lokalu przynależy również udział w wysokości 28/100 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr ZG2S/00007709/5, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla wyżej opisanego lokalu Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2S/00031686/4.
Suma oszacowania wynosi 126.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.600,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska SA w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2266/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie, Plac Wolności 1B/5, nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33884501
drukuj ogłoszenie