Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie odbedzie się druga licytacjia udziału 25/100 w nieruchomości położonej Szczaniec, Smardzewo 31

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
400 m2
Cena
3 500 zł
Numer ogłoszenia
33888285
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności 1B/5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W ŚWIEBODZINIE MACIEJ BARSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00016716/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29.03.2019 r. o godz. 9.20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 6 odbędzie się
druga licytacja udziału 25/100 w nieruchomości należącej do dłużniczki,
położonej: 66-225 Szczaniec, Smardzewo 31, składającej się z działki nr 157/7 o pow. 0,0400 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi w bardzo złym stanie technicznym, nadającymi się do rozbiórki, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00016716/6. Dojazd do drogi publicznej poprzez działkę nr 157/5.
Suma oszacowania wynosi 3.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.333,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 350,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A.w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1939/17, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie: plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33888285
drukuj ogłoszenie