Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości JABŁUSZKO Sp.z o.o. z/s w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego położonych w Drwalewie i Stemplewie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33888824
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Kelles-Krauza 13 lok. U 7

SzczegółySyndyk masy upadłości JABŁUSZKO Sp. z o.o. z/s w Warszawie
ogłasza przetarg na sprzedaż
dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego
położonych w Drwalewie i Stemplewie
I. Przedmiot przetargu.
1. Zorganizowana części przedsiębiorstwa położona przy ul. Grójeckiej 56A w miejsc. Drwalew, gm. Chynów, pow. grójecki, obejmująca:
nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 65 o pow. 1,91 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00071701/6, zabudowaną budynkami:
- sortowni i pakowalni owoców z chłodnią i zapleczem socjalno-biurowym, o pow. 8735,84 m2,
- socjalno-biurowym, o pow. 1058,88 m2,
w których znajdują się urządzenia do mycia, sortowania, pakowania, przechowywania i transportowania owoców. Obiekt jest czasowo dzierżawiony. Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.
Cena wywoławcza wynosi 12.690.000,- zł brutto.
2. Zorganizowana części przedsiębiorstwa położona w miejsc. Stemplew, gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki obejmująca:
nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 324/2 o powierzchni 0,3026 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00057286/5, zabudowaną budynkiem chłodni (6 komór ULO) do przechowywania owoców z zapleczem socjalnym i technicznym w którym znajdują się urządzenia chłodnicze o pow. użytkowej 1182,63 m2.
Cena wywoławcza wynosi 979.800,- zł brutto.
II. Warunki przetargu.
1. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z Regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem "Przetarg - Jabłuszko - Drwalew/Stemplew" w Biurze Syndyka przy ulicy K. Kelles-Krauza 13 lok. U7, 26-610 Radom, w terminie do dnia 21.03.2019 r. do godz. 15:00.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 1.269.000,- zł - Drwalew i 98.000,- zł - Stemplew na rachunek bankowy masy upadłości:
JABŁUSZKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Dembowskiego 14 lok. 65, 02-784 Warszawa, BS Grójec 35 9128 0002 2001 0016 9114 0001; do dnia 21.03.2019 r.
III. Informacje dodatkowe.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2019 r. o godzinie 10:30 w Biurze Syndyka w Radomiu. Regulamin przetargu - do wglądu w dni robocze w godz. 10:00-14:00 w Biurze Syndyka. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem - tel. 501 104 650, e-mail: biuro.syndyka.radom@wp.pl.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
33888824
drukuj ogłoszenie