Ogłoszenie

Syndyk Zakładu Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. w upadłości
w Rydułtowach ogłasza przetarg pisemny

śląskie, Rydułtowy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rydułtowy, śląskie
Numer ogłoszenia
155998
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Zakładu Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. w upadłości w Rydułtowach
w toku postępowania upadłościowego Sygn. akt: XII GUp 34/16
toczącego się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

a) Grupy praw własności nieruchomości w Rydułtowach składającej się z:
- prawa własności nieruchomości położonej w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 8/7
o powierzchni 0,0527 ha, składającej się z działki nr 1833/59 zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą nr GL1W/00028583/3;
- prawa własności nieruchomości położonej w Rydułtowach, składającej się z działek nr 2310/59, 2312/59 oraz 2315/59 o powierzchni łącznej 0,0292 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą nr GL1W/00059028/1
za cenę nie mniejszą niż 800 000,00 zł netto;

b) prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Czernicy, składającej się z działek 302, 303 oraz 1111/304, o powierzchni 1,0250 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą numer GL1Y/00133884/3
za cenę nie mniejszą niż 150 000,00 zł netto.

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w biurze syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice, w dwóch kopertach , jedna w drugiej, dokładnie i starannie zaklejonych z wyraźnym dopiskiem: „ZRSB - PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ NIE OTWIERAĆ"
na kopercie zewnętrznej w godzinach od 9.30 do 15.00 lub przesłać pocztą najpóźniej do dnia
19 marca 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).
Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23,
sala nr 112.
Z regulaminem przetargu oraz informacjami o zbywanych nieruchomościach można zapoznać się
w biurze syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.30 do 15.00. Regulamin przetargu, jak również informacje o zbywanych nieruchomościach dostępne są także na stronie internetowej: http://syndyk.katowice.pl/przetargi/

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 797 599 064.

 

 

drukuj ogłoszenie