Ogłoszenie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony

warmińsko-mazurskie, Lidzbark Warmiński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lidzbark Warmiński, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
0,01 m2
Cena
528 640 zł
Numer ogłoszenia
156013
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
01-03-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


„Wyciąg z ogłoszenia"

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA

Drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu
położonej przy ulicy Olsztyńskiej, oznaczonej w obrębie 1 numerem 7/1, o pow. 13929m2,

Cena: 528.640,00zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).
Wadium: 70.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się dnia 23.01.2019 roku.
Działka objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Podstrefa Lidzbark Warmiński, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński przeznaczona jest na cele przemysłu, baz i składów, zapisane w KW Nr OL1L/00014801/6.
W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako PsIV i RIVa.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 MAJA 2019 ROKU O GODZ. 9.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
PRZY ULICY A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 8 maja 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński
Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu
na w/w rachunek.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty wynoszącej 25% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT.

Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne co roku do dnia
31 marca, bez dodatkowego wezwania organu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pokój 101, tel. (89) 767 8513,
w godz. 7.00 - 15.00. Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: lidzbarkw.eu i http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 26.02.2019r.

 

drukuj ogłoszenie