Ogłoszenie

Miejski Zakład Komunalny ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Stalowej Woli na działce ewidencyjnej nr.ew. 315/1, obręb 0003 Centrum.

podkarpackie, Stalowa wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stalowa wola, podkarpackie
Numer ogłoszenia
33891378
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-450 Stalowa wola
Ulica
Komunalna 1

SzczegółyOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 34 11, Fax. 15 842 19 50, e-mail: mzk@um.stalowawola.pl, zwany dalej "Sprzedającym",
OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STALOWEJ WOLI NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR EW. 315/1,OBRĘB 0003 CENTRUM
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Stalowa Wola przy
ul. Ks. J. Popiełuszki 23A, w powiecie stalowowolskim, woj. podkarpackim, o powierzchni
0,1931 ha, na którą składa się prawo do użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjne jako działka o nr ew. 315/1, obręb 0003 Centrum oraz prawo własności do znajdującej się na niej zabudowy stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności,
tj. nieruchomości budynkowej handlowo - usługowej o pow. uż. 515,00 m2 . Nieruchomość posiada Księgę Wieczystą nr TB1S/00053159/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych. Zlokalizowana jest na terenie uzbrojonym, wyposażonym
w sieci elektryczną, gazową, wodociągową, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej i deszczową.
Cena wywoławcza wynosi: 770 800,00 zł. Wadium w wysokości 40 000,00 zł w terminie do dnia 7.05.2019. Termin składania ofert do MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 do dnia 10.05.2019 r. do godz.10.00. Szczegóły oferty na stronie http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/przetargi-mzk/aktualne
33891378
drukuj ogłoszenie