Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie ogłasza przetarg

śląskie, Zagórze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zagórze, śląskie
Powierzchnia
3 793 m2
Numer ogłoszenia
156024
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik" w Będzinie ogłasza przetarg na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Braci Śniadeckich, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2837/6 i 2837/12, karta mapy nr 9, obręb geodezyjny 0003 Zagórze, o łącznej powierzchni 3793,00 m².
Księga wieczysta nr KA1S/00038282/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Ofertę należy przygotować i złożyć zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dostępną w siedzibie Spółdzielni po wpłacie kwoty za materiały przetargowe.
Cena wywoławcza netto wynosi 133,00 zł./m² powierzchni działek.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 roku o godzinie 12.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Siemońskiej 9 w Będzinie, sala nr 8.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 20.03.2019 roku wpłacą wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy zł) oraz wpłacą kwotę w wysokości 100,00 zł za materiały przetargowe, na rachunek bankowy PKO BP S.A. Oddział 1 w Sosnowcu nr 14 1020 2498 0000 8102 0017 5208.
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy Spółdzielni.
Prawo pierwokupu w/w działek przysługuje Gminie Sosnowiec.
Zbywający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyn.

 

drukuj ogłoszenie