Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Marszałka Focha 2/6

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
54,85 m2
Cena
158 925 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-04-2019
Numer ogłoszenia
33892778
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3.04.2019 r. o godz. 12.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika Deep Blue Investment s.r.o. w mieście Ostrava, położonego: 85-070 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 2/6, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00094444/6. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na II piętrze budynku i składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju i łazienki z WC o powierzchni 54,85 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Aktualny standard wykończenia oraz zastosowanych materiałów oceniono jako wysoki.
Suma oszacowania wynosi 211 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 190,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 2.04.2019 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 25.03.2019 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33892778
drukuj ogłoszenie