Ogłoszenie

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości połozonej pod adresem: Lewków ul. Lotnicza 15 B

wielkopolskie, Lewków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lewków, wielkopolskie
Powierzchnia
5 989 m2
Cena
209 333,33 zł
Numer ogłoszenia
33893197
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SUA SPONTE SP. Z O.O.

SzczegółyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Marcin Kasendra na podstawie art. 955 kpc zwraca się o zamieszczenie w najbliższym numerze "Gazety Wyborczej" - na stronach lokalnych poznańskich, ogłoszenia o treści podanej poniżej:
_________________________________________________________________________________________________________________________
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KZ1W/00009620/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marcin Kasendra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Sądowej 2 w sali nr 66, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: Lewków, ul. Lotnicza 15 B, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00009620/3.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 286 o powierzchni 5989 m2 jest umownie podzielona przez współwłaścicieli na dwie części i zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie o charakterze bliźniaczym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w 1993 roku, zlokalizowanym we frontowej części nieruchomości. Przedmiotem licytacji jest nie wydzielony udział w wysokości 1/2 części przedmiotowej nieruchomości - użytkowany przez dłużników, na którym znajduje się połowa wspomnianego budynku mieszkalnego oraz wolnostojący, jednokondygnacyjny budynek mieszkalno - gospodarczy.
Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała ograniczeniom wynikającym z przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1405) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 585).
Suma oszacowania wynosi 314 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 209 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. Centrum w Ostrowie Wlkp.
nr 60 10202267 0000 4102 0035 5271
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33893197
drukuj ogłoszenie