Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

mazowieckie, Sulejówek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulejówek, mazowieckie
Cena
250 000 zł
Numer ogłoszenia
156048
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI
NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Syndyk masy upadłości Joanny Brudnickiej (Sygn. akt X GUp 497/17) ogłasza przetarg
na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 21/9 z obrębu 54 o łącznej powierzchni 2007 m2 położoną w miejscowości Sulejówek przy ul. Drobiarskiej w powiecie mińskim. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW o nr SI1M/00083230/1.
Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2019 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia
2 kwietnia 2019 roku. Otwarcie ofert w dniu 4 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00 w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53 lok. 4 w Warszawie.

Cena wywoławcza wynosi 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 602-782-392) w biurze syndyka w Warszawie, ul. Myśliborska 53 pokój nr 4.

 

 

drukuj ogłoszenie