Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 3/8 W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWIE WŁASNOŚCI BUDYNKU

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
185 m2
Cena
200 000 zł
Numer ogłoszenia
156050
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU 3/8 W PRAWIE
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWIE WŁASNOŚCI BUDYNKU

Syndyk masy upadłości Piotra Brudnickiego (Sygn. akt X GUp 497/17) ogłasza przetarg
na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 3/8 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną 67/1 o powierzchni 185 m2 oraz prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Alzackiej 25, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA6M/00031161/1.
Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2019 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia
9 kwietnia 2019 roku. Otwarcie ofert w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00 w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53 lok. 4.

Cena wywoławcza wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 602-782-392) w biurze syndyka w Warszawie, ul. Myśliborska 53 pokój nr 4.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: