Ogłoszenie

Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż

śląskie, Katowice, Ruda Śląska, Mierzęcice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, Ruda Śląska, Mierzęcice, śląskie
Numer ogłoszenia
156071
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach
ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

1.

a) Własność nieruchomości przy Alei Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu objętej księgą wieczystą nr GL1Z/0003918/1 o powierzchni 0,1755 ha,
o wartości szacunkowej 676.850,- złotych - za cenę nie niższą niż 676.850,- złotych netto,
b) Prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo - biurowym położonej
w Katowicach przy ulicy Warszawskiej nr 21, objętej księgę wieczystą nr KA1K/00030915/8,
o powierzchni 0,0680 ha,
o wartości szacunkowej 4.119.200,- złotych - za cenę nie niższą niż 4.119.200,- złotych netto,
c) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowo-biurowym przy ul. 1 Maja nr 86 w Rudzie Śląskiej,
o powierzchni 0,3232 ha objętej księgą wieczystą nr GL1S/00008966/3, o wartości szacunkowej 3.076.300,- złotych, za cenę nie niższą niż 3.076.300,- złotych netto
d) Własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mierzęcice objętej księgą wieczystą nr CZ1Z/00048685/5 o powierzchni 16,4992 ha, o wartości szacunkowej 521.730,- złotych, za cenę nie niższą niż 521.730,- złotych netto,
e) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Astrów w Katowicach, o powierzchni 1,2208 ha objętej księgą wieczystą KA1K/00050098/0 o wartości szacunkowej 7.177.100,- złotych, za cenę nie niższą niż 7.177.100,- złotych netto

2.

a) Własność nieruchomości przy ul. Reja w Katowicach objętej księgą wieczystą nr KA1K/00040182/3 o powierzchni 0,0252 ha, o wartości szacunkowej 81 600 złotych
- za cenę nie niższą niż 65.280,- złotych netto,
b) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Stefana Batorego w Jaworznie,
o powierzchni 19,2649 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00024457/3, o wartości szacunkowej
8 244 600 złotych - za cenę nie niższą niż 6.595.680,- zł. netto,
c) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Steczkowskiego
i Grunwaldzkiej w Jaworznie, o powierzchni 0,7563 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00040880/5,
o wartości szacunkowej 241 290 złotych - za cenę nie niższą niż 193.032,- zł. netto,
d) Własność nieruchomości przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach objętej księgą wieczystą
nr GL1T/00002089/0 o pow. 0,1911 ha,
o wartości szacunkowej 347 400 złotych - za cenę nie niższą niż 277.920,- złotych netto,
e) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 36,75 m² w budynku wielorodzinnym w Katowicach przy ul. Ligockiej 4a, objęte księgą wieczystą nr KA1K/00067963/7,
o wartości szacunkowej 109 400 złotych - za cenę nie niższą niż 87.520,- zł. netto,
f) Własności nieruchomości przy ulicy Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu
o powierzchni 5,8827 ha, o wartości szacunkowej 3 385 100 złotych - objętej księgą wieczystą
nr KA1Y/00014711/1 za cenę nie niższą niż 2.708.080,- zł. netto,

3.

a) Użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Kamienna w Bytomiu
o powierzchni 0,3665 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00051508/6
o wartości szacunkowej 206.900,- zł. netto, za cenę nie niższą niż 144.830,- zł. netto,
b) Własności nieruchomości przy ulicy Reja w Katowicach o łącznej powierzchni 0,0363 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00043686/7
o wartości szacunkowej 107.150 złotych netto, za cenę nie niższą niż 75.005,- zł. netto,
c) Własności nieruchomości przy ulicy Reja/Dudy-Gracza w Katowicach
o łącznej powierzchni 0,0008 ha, objętej księgą wieczystą
nr KA1K/00077327/0 o wartości szacunkowej 1.400,- złotych netto,
za cenę nie niższą niż 980,- zł. netto,

4.

a) Użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Korczoka 86 w Zabrzu, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 1580/65 o łącznej powierzchni 1,2832 ha oraz własność budynków i budowli
na tej działce posadowionych, objęte księgą wieczystą nr GL1Z/00010355/9 o łącznej wartości szacunkowej 6.881.100 zł. netto, za cenę nie niższą niż
4.128.660 zł. netto, a także własność nieruchomości przy ulicy Korczoka 86 w Zabrzu stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2013/65 objęta księgą wieczystą nr GL1Z/00018313/9 o powierzchni 0,3095 ha o łącznej wartości szacunkowej 532.400 zł. netto, za cenę nie niższą niż 319.440 zł. netto,
b) Użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego przy ulicy Dworcowej
w Knurowie, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 2141/8 o łącznej powierzchni 0,0422 ha,
objęta księgą wieczystą nr GL1G/00123822/3
o wartości szacunkowej 48.600 zł. netto, za cenę nie niższą niż 29.160,- zł. netto,
c) Użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego przy ulicy 3 Maja
w Rybniku, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 5362/262 o łącznej powierzchni 0,0495 ha,
objęta księgą wieczystą nr GL1Y/00121571/9
o wartości szacunkowej 141.850 zł. netto, za cenę nie niższą niż 85.110,- zł. netto,

Prawa opisane w pkt a) mogą być zbyte jedynie łącznie, a oferty nie obejmujące
jednego z elementów nie będą brane pod uwagę.

5.

a) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Elektryków
w Jaworznie o powierzchni 3,4183 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00020131/4,
o wartości szacunkowej 3.120.700,- zł. netto, za cenę nie niższą niż 1.560.350,- zł. netto
b) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Elektryków
w Jaworznie, o powierzchni 0,7903 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00023801/3,
o wartości szacunkowej 653.900,- zł. netto, za cenę nie niższą niż 326.950,- zł. netto
c) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Elektryków
w Jaworznie, o powierzchni 0,0520 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00020419/7,
o wartości szacunkowej 47.700,- zł. netto, za cenę nie niższą niż 23.850,- zł. netto
d) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Elektryków
w Jaworznie, o powierzchni 0,6868 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00040338/1,
o wartości szacunkowej 673.300,- zł. netto. za cenę nie niższą niż 336.650,- zł. netto

Prawa opisane w pkt a) - d) mogą być zbyte jedynie łącznie,
a oferty nie obejmujące jednego z elementów nie będą brane pod uwagę.

6.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej - NIE OTWIERAĆ " pod adresem: 40 - 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B, w terminie do dnia 14 maja 2019 roku, do godziny 15.00.
Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.
Posiedzenie przetargowe odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku w Sądzie Rejonowym
w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 12 w godzinach:
- co do nieruchomości opisanych w pkt 1, godz. 10.00
- co do nieruchomości opisanych w pkt 2, godz. 10.20
- co do nieruchomości opisanych w pkt 3, godz. 10.40
- co do nieruchomości opisanych w pkt 4, godz. 11.00
- co do nieruchomości opisanych w pkt 5, godz. 11.20

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej (netto) .
Regulamin przetargu i informacja dodatkowa pozostaje do wglądu w biurze syndyka, 40 - 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B. Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 605423411, 508148021.

 

 

drukuj ogłoszenie