Ogłoszenie

przetarg nieograniczony ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
1905 Roku, Radom, mazowieckie
Powierzchnia
4 204 m2
Cena
477 000 zł
Numer ogłoszenia
33894575
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
1905 Roku
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADOMIU SP. Z O.O.

SzczegółyPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w RADOMIU Sp. z o.o.

z siedzibą w Skaryszewie
26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6
Adres do korespondencji: 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 47
tel. (48) 386-44-00

ogłasza:
nieograniczony przetarg ustny w drodze publicznej licytacji
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 23/33 i 23/35 o łącznej powierzchni 4.204 m2, obręb 0080 Żakowice, zapisanego w KW RA1R/00100432/2 prowadzonej przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu. Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział Gd.6831.75.2018.MCz z 20.11.2018 r. - działka nr 23/28 została podzielona na działki nr nr 23/32 i 23/33 oraz działka nr 23/29 została podzielona na działki nr nr 23/34 i 23/35. Działki nr nr 23/33 i 23/35 nie posiadają urządzonej księgi wieczystej, która będzie urządzona po wykonaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Cena wywoławcza: 477.000 zł.
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT, o ile według stanu prawnego na dzień sprzedaży zajdą przesłanki jego naliczenia.
Wysokość wadium: 47.700 zł.
Minimalne postąpienie: 5.000 zł.
Dojazd do działek nr nr 23/33 i 23/35 - od ul. 1905 Roku na zasadzie odpłatnej służebności drogi koniecznej, wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego, na kwotę 33.000 zł. plus należny podatek VAT, płatnej jednorazowo z kwotą nabycia.
Przetarg odbędzie się dnia 04.04.2019 r. o godz. 10.00 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., przy ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom, I piętro - sekretariat - pokój nr 22.
Szczegółowe informacje, w tym warunki uczestnictwa w przetargu dostępne są na stronie internetowej www.pksradom.pl
33894575
drukuj ogłoszenie