Ogłoszenie

Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Remera ogłasza, że następujące aktywa nieruchome objęto masą upadłości

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Oleśnica, dolnośląskie
Numer ogłoszenia
156075
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Remera, numer PESEL 61031604931, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo - Remontowe „REMEX" Aleksander Remer w Oleśnicy (sygn. akt VIII GUp 175 / 18), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że następujące aktywa nieruchome objęto masą upadłości, po czym ukończono ich opis
i oszacowanie:

- samodzielny lokal niemieszkalny nr 3.2B, o powierzchni użytkowej 49,58 m2, umiejscowiony
na czwartej kondygnacji budynku biurowo - usługowego położonego w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 31, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 117 / 10.000 udziałem
w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1E / 00044304 / 5) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą
nr WR1E / 00092661 / 6,

- samodzielny lokal niemieszkalny nr 3.5, o powierzchni użytkowej 73,03 m2, umiejscowiony
na czwartej kondygnacji budynku biurowo - usługowego położonego w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 31, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 173 / 10.000 udziałem
w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1E / 00044304 / 5) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą
nr WR1E / 00092663 / 0,

- nieruchomość gruntowa położona w Bystrem (gmina Oleśnica) przy ul. Kwiatowej 22, stanowiąca działkę nr 11 / 5 (AM - 1, obręb Bystre, nr jedn. rej.: G360), o powierzchni 0,2245 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, z garażem dwustanowiskowym, o łącznej powierzchni użytkowej 347,30 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1E / 00067778 / 5,

- samodzielny lokal mieszkalny nr 1, składający się z trzech pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 77,45 m2, z przynależną komórką o powierzchni 6,05 m2 i przynależnym garażem nr 1 o powierzchni 20,46 m2, umiejscowiony na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie szeregowej, położonego Oleśnicy przy ul. Ks. Franciszka Sudoła 3J, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 2.483 / 10.000 udziałem
w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1E / 00047352 / 7) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą
nr WR1E / 00089903 / 1,

- samodzielny lokal mieszkalny nr 2, składający się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki, przedpokoju
i antresoli, o łącznej powierzchni użytkowej 81,40 m2, z przynależną komórką o powierzchni 7,97 m2 i przynależnym garażem nr 2 o powierzchni 21,14 m2, umiejscowiony na drugim i trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie szeregowej, położonego Oleśnicy przy ul. Ks. Franciszka Sudoła 3J, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 2.170 / 10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1E / 00047352 / 7) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1E / 00089831 / 5,

- udział w 4 / 40 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Oleśnicy, stanowiącej działkę nr 5 / 25 (AM - 54, obręb nr 002 - Oleśnica, nr jedn. rej.: G2072),
o powierzchni 0,0138 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1E / 00078545 / 3,

- udział w 2 / 20 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Oleśnicy przy ul. Księdza Franciszka Sudoła, obejmującej działki nr 5 / 24 i 5 / 26 (AM - 54, obręb nr 002 - Oleśnica, nr jedn. rej.: G1485), o łącznej powierzchni 0,0442 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1E / 00049567 / 1,

- udział w 2 / 68 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Oleśnicy przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 16, stanowiącej działkę nr 5 / 1 (AM - 54, obręb nr 002 - Oleśnica, nr jedn. rej.: G1250), o powierzchni 0,4079 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1E / 00047341 / 7,

- udział w 2 / 68 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Oleśnicy przy ul. Księdza Franciszka Sudoła 3K, stanowiącej działkę nr 5 / 19 (AM - 54, obręb nr 002 - Oleśnica, nr jedn. rej.: G1250), o powierzchni 0,0042 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1E / 00047359 / 6.

Operaty szacunkowe przekazane w lutym 2019 r. sędziemu - komisarzowi przez syndyka
i złożone do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego - komisarza w terminie tygodniowym
od daty ukazania się obwieszczenia.

 

drukuj ogłoszenie