Ogłoszenie

Wójt Gminy Osielsko podaje, o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko.

śląskie, Niemcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Niemcz, śląskie
Numer ogłoszenia
156079
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Osielsko podaje do publicznej wiadomości,
że w siedzibie Gminy Osielsko wywieszone zostało w dniu 15 marca 2019r. ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko. Dotyczy ono:

Lp. Nr
działki
Pow. w m2 Lokalizacja Cena
wywoławcza
w zł
Wadium
w zł
Przeznaczenie
w planie
miejscowym
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 30/
86
740 Niemcz
ul. Kazimierza
Deyny
145 040,00 14 504,00 Teren
mieszkalnictwa
z dopuszczeniem
usług (B 7 M/U)*
2. 109/
9
1377 Niemcz
ul. Leśny
Zaułek
278 154,00 27 815,00 Teren przeznaczony
na cel zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-33MN)**
3. 109/
12
1059 Niemcz
ul. Kwiatu
Paproci
213 918,00 21 392,00 Teren przeznaczony
na cel zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-34MN)**
4. 109/
14
1083 Niemcz
ul. Kwiatu
Paproci
218 766,00 21 877,00 Teren przeznaczony
na cel
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-34MN)**
5. 109/
16
1239 Niemcz
ul. Kwiatu
Paproci
250 278,00 28 028,00 Teren przeznaczony
na cel
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-34MN)**
6. 109/
18
1094 Niemcz
ul. Kwiatu
Paproci
220 988,00 22 099,00 Teren przeznaczony
na cel
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-34MN)**
7. 109/
20
1214 Niemcz
ul. Kwiatu
Paproci
245 228,00 24 523,00 Teren przeznaczony
na cel
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-34MN)**
8. 109/
24
1237 Niemcz
ul. Kwiatu
Paproci
249 874,00 24 987,00 Teren przeznaczony
na cel
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-34MN)**(*) Uchwała Nr I/11/97 z dnia 14 marca 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Niemczu; Dz. Urz. woj. bydgoskiego z dnia
12 maja 1997r. Nr 17, poz. 86.

(**) Uchwała Nr V/63/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz;
Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 03 lipca 2015r. poz. 2133.

Przetargi na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości odbędą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku, przy ul. Szosa Gdańska 57 w dniu 17 kwietnia 2019r. o godzinie 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osielsko - Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Osielsko 96 81421033 0002 8248 2000 0007 – w taki sposób, aby najpóźniej w dniu
12 kwietnia 2019r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, pok. 22B,
tel. 52 324 18 32.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osielsko www.bip.osielsko.pl [zakładki: Finanse i Majątek Gminy / Majątek gminy
(w tym przetargi na sprzedaż nieruchomości)/Wykazy nieruchomości i przetargi]
oraz na stronie internetowej www.osielsko.pl zakładka „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI’].

Wójt Gminy Osielsko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

drukuj ogłoszenie