Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1577 położonej w Niesułowicach

warmińsko-mazurskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Olkusz, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
11 175 m2
Cena
590 000 zł
Numer ogłoszenia
33899784
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Olkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUBurmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1577
o pow. 1,1175 ha, położonej w Niesułowicach gm. Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00052422/7, stanowiącej własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana,
o kształcie nieregularnego wielokąta , o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Dostęp do drogi publicznej ( drogi wojewódzkiej relacji Olkusz -Trzebinia ) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako " KD1D1/2" składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 a następnie poprzez mającą być ustanawianą służebność drogową szer. 4,5 m po działce nr 1570 łączącą w/w ciąg komunikacyjny z działką nr 1572 wydzieloną jako teren drogi oznaczonej symbolem " KDD1/2 " , stanowiących własność Gminy Olkusz.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa
Niesułowice i zmianą tegoż planu , działka nr 1577 znajduje się w terenie oznaczonym
symbolem " 3U" - opisanym jako: " Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej "
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 590.000,00 zł
( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT
( 23% ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 118.000,00 zł do dnia 23.05.2019r.włącznie,
na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. o godz. 11.30
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.ploraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.
33899784
drukuj ogłoszenie