Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1570 położonej w Niesułowicach

warmińsko-mazurskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Olkusz, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
55 420 m2
Cena
2 771 000 zł
Numer ogłoszenia
33899800
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Olkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1570
o pow. 5,5420 ha, położonej w Niesułowicach gm. Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00052422/7, stanowiącej własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana,
o kształcie nieregularnego wielokąta , o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Dostęp do drogi publicznej ( drogi wojewódzkiej relacji Olkusz -Trzebinia ) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako " KD1D1/2" składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 stanowiących własność Gminy Olkusz. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone, tereny zalesione, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice i zmianą tegoż planu , działka nr 1570 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem " 2U" - opisanym jako: " Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej "
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2.771.000,00 zł
( słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych ). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej . Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 554.200 ,00 zł do dnia 23.05.2019r. włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.ploraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.
33899800
drukuj ogłoszenie