Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Zwierzyńca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

lubelskie, Zwierzyniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zwierzyniec, lubelskie
Powierzchnia
815 m2
Cena
25 600 zł
Numer ogłoszenia
33900025
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA ZWIERZYNIEC

SzczegółyO G ŁO S Z E N I E
Burmistrz Zwierzyńca
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
I. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 1450/6 o powierzchni 0,0970 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00060643/3.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny przemysłowe i usługowe. Nieruchomość ma kształt prostokąta. Teren płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i telefonicznej.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest działką przemysłowo- składową.
Cena nieruchomości: 25 600,00 zł.
Wadium: 2 560,00 zł.
II. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 1449/3 o powierzchni 0,0815 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00060643/3.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana pozostałościami po osadnikach oczyszczalni ścieków. Otoczenie stanowią tereny przemysłowe i usługowe. Nieruchomość ma kształt trapezu. Teren płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i telefonicznej.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest działką przemysłowo- składową.
Cena nieruchomości: 16 900,00 zł.
Wadium: 1 690,00 zł.
III. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 1450/5 o powierzchni 0,1487 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00060643/3.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny przemysłowe i usługowe. Nieruchomość ma kształt prostokąta. Teren płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i telefonicznej.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest działką przemysłowo- składową.
Cena nieruchomości: 37 300,00 zł.
Wadium: 3 730,00 zł.
IV. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 1450/4 o powierzchni 0,2485 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00060643/3.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny przemysłowe i usługowe. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i telefonicznej.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest działką przemysłowo- składową.
Cena nieruchomości: 62 300,00 zł.
Wadium 6 230,00 zł.
V. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 1450/7 o powierzchni 0,2823 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00060643/3.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny przemysłowe i usługowe. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i telefonicznej.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest działką przemysłowo- składową.
Cena nieruchomości: 61 800,00 zł.
Wadium: 6 180,00 zł.
VI. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 2/3 o powierzchni 0,7541 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00074606/3.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe, rolne i usługowe. Nieruchomość ma kształt wieloboku. Teren pagórkowaty. Dostęp do nieruchomości od ulicy Zdrowotnej.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest działką przemysłowo- usługową.
Cena nieruchomości: 171 400,00 zł.
Wadium: 17 140,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 09 maja 2019 r. w odstępach półgodzinnych począwszy od godz. 900, w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 4.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na życzenie i koszt Kupującego.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 06.05.2019 r. włącznie.
Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (84) 6872 011, wew. 36.
UWAGA:
Zastrzega się prawo odwołania przetargów bez podania przyczyn.
33900025
drukuj ogłoszenie