Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Zwierzyńca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

lubelskie, Zwierzyniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zwierzyniec, lubelskie
Powierzchnia
928 m2
Cena
32 590 zł
Numer ogłoszenia
33900031
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA ZWIERZYNIEC

SzczegółyO G ŁO S Z E N I E
Burmistrz Zwierzyńca
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
I. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 560/28 o powierzchni 0,1393 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00091939/1.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe i usługowe. Nieruchomość ma kształt wieloboku. Teren płaski. Dostęp do nieruchomości od ulicy mjr T. Kuncewicza "Podkowy"
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest działką przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
Cena nieruchomości: 85 700,00 zł.
Wadium: 8 570,00 zł.
II. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 560/30 o powierzchni 0,1096 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00091939/1.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe i usługowe. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trójkąta. Teren płaski. Dostęp do nieruchomości od ulicy mjr T. Kuncewicza "Podkowy"
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest działką przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
Cena nieruchomości: 67 800,00 zł.
III. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 551/30 o powierzchni 0,1767 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00091939/1.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe. Nieruchomość ma kształt wieloboku. Teren płaski. Dostęp do nieruchomości od ulicy A. Jóźwiakowskiego.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków jest działką przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.
Cena nieruchomości: 105 700,00 zł.
Wadium: 10 570,00 zł.
IV. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 551/31 o powierzchni 0,1627 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00091939/1.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren płaski. Dostęp do nieruchomości od ulicy A. Jóźwiakowskiego.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków jest działką przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.
Cena nieruchomości: 97 300,00 zł.
Wadium: 9 730,00 zł.
V. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest nieruchomość niezabudowana, o numerze ewidencyjnym 551/32 o powierzchni 0,1489 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym nr 1 Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00091939/1.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe. Nieruchomość ma kształt wieloboku. Teren płaski. Dostęp do nieruchomości od ulicy A. Jóźwiakowskiego.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków jest działką przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.
Cena nieruchomości: 89 100,00 zł.
Wadium: 8 910,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 10 maja 2019 r. w odstępach półgodzinnych począwszy od godz. 900, w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 4.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na życzenie i koszt Kupującego.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 06.05.2019 r. włącznie.
Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (84) 6872 011, wew. 36.
UWAGA:
Zastrzega się prawo odwołania przetargów bez podania przyczyn.
33900031
drukuj ogłoszenie