Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marcin Kasendra podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 maja 2019 o godz 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w OStrowie Wielkopolskim odbędzie się druga licytacjia nieruchomości położonej w Przybysławicach

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
797 m2
Cena
49 000 zł
Numer ogłoszenia
33900385
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SUA SPONTE SP. Z O.O.

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KZ1W/00060158/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marcin Kasendra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Sądowej 2 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Przybysławice, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00060158/8.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki oznaczonej numerem 192/4 (grunty orne RIIIb) o powierzchni 0.0797 ha; działka jest niezagospodarowana i nieutwardzona, teren działki ogrodzony wspólnie z sąsiednią działką niezabudowaną, przez frontową część działki przechodzi gazociąg.
Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, frontowe ogrodzenie znajduje się na innej nieruchomości.
Suma oszacowania wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. Centrum w Ostrowie Wlkp.
nr 60 10202267 0000 4102 0035 5271
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33900385
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: