Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Sadowniczej " POLFRUT " w Łęczeszycach ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątkowych.

mazowieckie, Belsk duży

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Belsk duży, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33902719
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Kelles-Krauza 13 lok.U7

SzczegółySyndyk masy upadłości Spółdzielni Sadowniczej "POLFRUT" w Łęczeszycach
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż n/w składników majątkowych
I. Przedmiot przetargu.
1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego położona w Łęczeszycach 43 A (gmina Belsk Duży, powiat grójecki) obejmująca prawo użytkowania wieczystego działki nr ewid. 179/2 o pow. 0,3878 ha, prawo własności budynku przemysłowego, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00052851/3 oraz znajdujące się w budynku urządzenia chłodnicze;
Cena wywoławcza wynosi 375.200,- zł brutto.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Łęczeszyce (gmina Belsk Duży, powiat Grójecki) składająca się z działek o nr 134/3 i 139 o powierzchni łącznej 0,6853 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/00067048/9;
Cena wywoławcza wynosi 130.000,- zł brutto.
II. Warunki przetargu.
1. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z Regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem "Przetarg - Polfrut - zorganizowana część przedsiębiorstwa / nieruchomość" w Biurze Syndyka przy ulicy K. Kelles-Krauza 13 lok. U7, 26-610 Radom, w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 15:00.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 37.600,- zł - na zorganizowaną część przedsiębiorstwa i 13.000,- zł - na nieruchomość, na rachunek bankowy masy upadłości:
Spółdzielnia Sadownicza "POLFRUT" w Łęczeszycach w upadłości likwidacyjnej, Łęczeszyce 43 A, 05-622 Belsk Duży, Credit Agricole Bank Polska S.A. numer 90 1940 1076 3171 0826 0000 0000 do dnia 24.04.2019 r.
III. Informacje dodatkowe.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Sądzie Rejonowym w Radomiu, sala XI. Regulamin przetargu - do wglądu w dni robocze w godz. 10:00-14:00 w Biurze Syndyka. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem - tel. 501 104 650, e-mail: biuro.syndyka.radom@wp.pl.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
33902719
drukuj ogłoszenie